Pada setiap suku, daerah bahkan negara akan selalu dijumpai satu ciri khas tertentu, yang dapat membedakan satu sama lain. Dengan melihat bentuk fisik, type, sifat, bahasa, logat, atau adat istiadat maka akan dapat diketahui darimana seseorang berasal. Bahkan hampir dari tiap tiap daerah atau bangsa mempunyai senjata yang berbeda.

Indonesia yang terkenal dengan bermacam ragam suku dan budayanya, juga memiliki banyak bentuk dan jenis senjata sebagai ciri satu suku. Sebut saja rencong dari Aceh, Mandau dari Kalimantan, Keris dari Jawa, Celurit, Badik, dan lain2 jenisnya. Pada umumnya senjata senjata tersebut memiliki tuah atau aji sebagai satu kelebihan, sehingga dikenal sebagai senjata pusaka.

Keris sebagai senjata dari Jawa, selain mempunyai bentuk yang unik berlekuk-lekuk juga dikenal mempunyai satu kekuatan magis didalamnya. Bahkan dikatakan, keris mempunyai watak atau sifat tertentu yang berpengaruh besar terhadap pemiliknya.

Banyak cara untuk melihat sifat atau watak dari keris, bisa dari bentuk, jumlah luk atau lekukannya, ukurannya atau cara lainnya. Pada artikel kali ini kita akan belajar melihat sifat keris dari panjangnya.

Untuk melihat sifat keris, ukuran panjang keris tersebut dihitung dengan lebar ibu jari tangan, dengan perhitungan Siti, Sengkali, Arjuno mangan ati, Rondho tunggu donya, Dhandang tunggu nyowo.

Apabila perhitungan jatuh pada:

Siti
Watak: Sebagai pelindung, banyak memberi maaf, menunjukkan kebaikannya

Sengkali
Wakat: Suka memberi, murah tangan, jika marah aka berbahaya

Arjuno mangan ati
Watak : Keras hati dan pemarah

Rondho tunggu donya
Watak: Cukup Rejeki

Dhandang tunggu nyowo
Watak: Pemiliknya akan sengsara dan menderita0 comments
Your Ad Here