Mantra nundukake musuh

Mantera yang harus diucapkan jika ingin menaklukkan musuh:

Heh satruku si jabang bayi... (sebut namanya)
Ingsun wis weruh ajal kamulaniro
Asaliro sukma tunggal...
Tunggal roso, tunggal ilatku
Koyo boyo ngangsar raiku, gajah meta awakku
Macan nggero swaraku, banteng ketaton tandangku
Jahulante nggraut nyawamu
Tanpo tenggok tanpo sirah yen mbregagah
Lah tundukake bae.. yo wis, kasur sari jinebadan
Yen siro tundhuk maring aku... Tundhuk rasane tunggal


Syarat lelaku
  • Puasa 21 hari - Makan 1 kali setiap jam 24.00 malam
  • Puasa Mutih 3 hari 3 malam
  • Puasa Patigeni sehari semalam
  • Mulai hari Rabu Kliwon
  • Mantra dibaca ketika melihat musuhPenting:
Baca Peraturan

0 comments
Your Ad Here