Magic Spell that must read:

Marcono masidem
Sapi gumarang kang kanggo nyaur utang
Kebo dungkul kang kanggo macul
Nini kang ngideri, kaki kang mijeni
Metik sandang pangane Sri Sadono kang sunduk kembang mulyo
Sri Sadono kang ono tegil kepanasan
Kulo bekto wangsul dateng gedhong pangayoman
ojo obah... ojo polah...
Yen ora ingsun kang ngobahake

Followed way
Ritual of Mutih for 7 days and night
Ritual of Patigeni for a whole night
Started at Thursday Wage - see (Java Calender)
Read Spell above at around 24.00 midnight on a place without the roof

Important :
Read this term before

0 comments
Your Ad Here