Mantera golek bondho

Aji mantera yang harus diucapkan :

Marcono masidem
Sapi gumarang kang kanggo nyaur utang
Kebo dungkul kang kanggo macul
Nini kang ngideri, kaki kang mijeni
Metik sandang pangane Sri Sadono kang sunduk kembang mulyo
Sri Sadono kang ono tegil kepanasan
Kulo bekto wangsul dateng gedhong pangayoman
ojo obah... ojo polah...
Yen ora ingsun kang ngobahake

Syarat lelaku :
  • Puasa Mutih 7 hari 7 malam
  • Puasa Patigeni sehari semalam
  • Mulai puasa hari Kamis Wage
  • Mantera diucapkan tiap jam 12 malam di halaman (beratap langit)


Penting

Baca Peraturan

0 comments
Your Ad Here