Mantra Makdumsarpin

Use this Spells if you want to spirit from other dimension was helped

Sang kun dat sukma,
sukma diluwih kang ono jatining wawayangan

Ni endang suksmadiningsih kang ngideri jroning wawayangan
Siro ojo ngaling alingi aku
aku arep katemu kadangku kang sajati
kang langgeng tan owah gingsir
siro metuo dak kongkon .... (say it what you want)


style="color: rgb(255, 255, 204);">

Followed way
Ritual of Ngebleng - 7 days and night
Started at Selasa Kliwon. see Java Calender
Read this spells at 24.00 midnight

Important
Read before

0 comments
Your Ad Here